הלוואות כנגד נכס (פרטי ומסחרי)

מוצרי IDL - ביטוח, פנסיה וחיסכון

מעוניין להצטרף ל IDL ?

אשראי הניתן לציבור תלוי במידה רבה במאפיינים האישיים של הלווים, כגון הכנסות, היסטוריה בנקאית ובטחונות קיימים. הלוואות כנגד נכס נדל”ני נחשבות לבטוחות למדי בראות הבנקים והגופים החוץ בנקאיים וכתוצאה מכך נהנים הלווים מקבלת הלוואה גדולה, בפריסה נוחה, ריבית אטרקטיבית ובמקרים מסוימים עד ל-70% משווי הנכס.

שינוי חוקי המשחק – הלוואה כנגד נכס

פעמים רבות נשמעות הטענות על קיומו של מחנק אשראי ואכן מסתמן כי ישנו קושי ממשי בקבלת הלוואה בנקאית בסכומים גבוהים. הסיבות לכך רבות והעיקרית שבהן היא משבר הבנקים שהתרחש בשנת 2008 בארה”ב אשר גרם למשבר הכלכלי החמור ביותר. השלכות המשבר הובילו לסנקציות והגבלות רבות של הרגולטורים על הפעילות הפיננסית וניהול תיקי האשראי הבנקאיים.

גם בישראל, הונחו הבנקים המסחריים על ידי בנק ישראל בהגדלת אחוז הרזרבות הנדרשות כנגד העמדת ההלוואות לציבור ובהפסקת פעילויות אל מול נכסים רעילים אשר עשויים לפגוע ביציבות הפיננסית שלהם. התוצאה בלתי נמנעת, הקשחת התנאים לקבלת אשראי והערמת קשיים לגיוס הלוואות צרכניות לציבור הרחב.

על אף הקושי לגיוס אשראי, המשיך להתפתח השוק הפיננסי והופיעה אפשרות חדשה ופרקטית לקבלת מימון בסכומים גבוהים – שעבוד נכס בתמורה להלוואה. נכס מקרקעין מהווה בטוחה בעלת ערך גבוה וסיכון נמוך ושיעבוד שלו מאפשר לגופים המלווים לספק הלוואה בעלת ריבית נמוכה מזו הניתנת ללא ערבון כלל.

שימושים אפשריים להלוואות כנגד נכס

הלוואות כנגד נכס הן בעלות יתרון מובהק ועשויות לשמש כמעט לכל מטרה אפשרית, בין אם מדובר בהבראה כלכלית הנדרשת במשק הבית או לחלופין לטובת השקעה פרטית או עסקית. במקרים מסוימים ניתן אפילו להשתמש בהלוואה כנגד נכס למספר צרכים במקביל.

תנאי קבלת הלוואות כנגד נכס

בראש ובראשונה עליכם להיות בעלי נכס. הנכס המשועבד להלוואה יכול להיות כל נכס נדל”ני הנמצא בישראל ובזאת, בית, דירה, חנות, מגרש וכו’. קבלת ההלוואה מחייבת הערכת שמאות לנכס בהתאם לתקינה המוסדרת בחוק. נציין כי החרגות ובנייה ללא היתרים אינן ישוקללו בשווי הנכס.

הכנסה כספית מספקת: לא ניתן לקחת הלוואה מסוג זה אלמלא אם ההכנסה של הלווה אינה תואמת את צורכי ההלוואה. חשוב שלפחות אחד מבני הזוג יהיה בעל הכנסה ועליה להיכנס בצורה מסודרת, לעיתים ישנם מקרים בהם לא כך הדבר אך קיימים מספר פתרונות אשר מחייבים תכנון וביצוע.

חלוקת ופריסת ההלוואה: הלוואות מסוג זה ניתנות לתקופות של 5 עד 20 שנים וכיוון שמדובר בסכומים ובהחזרים גבוהים יחסית, מומלץ לפרוס את ההלוואה באופן שיתאים ליכולות הנוכחיות ולתוכניות העתידיות של הלווים. פריסה ארוכה מדי תוביל לתשלומי ריביות רבות עבור כל התקופה ואילו פריסה לתקופה קצרה מדי עלולה לגרום לקושי בהחזר. אי לכך חשוב לתכנן את חלוקת הכספים ופריסת התשלומים תוך התחשבות בשינויי ריבית ומדדים אשר עשויים להשפיע על סכומי ההחזר החודשי בעתיד.

דרגות שעבוד: בהלוואות כנגד נכסים מתקיימות שתי אפשרויות שעבוד ברישום המקרקעין: דרגה ראשונה ודרגה שנייה. המשמעות היא שישנה עליונות ועדיפות לגוף המלווה אשר נמצא בשעבוד מדרגה ראשונה על פני זה הנמצא בדרגה השנייה בעת מימוש הזכויות בנכס. כלומר במידה ומתבצע תהליך מכירת הנכס כתוצאה מאי עמידה בתשלומים תחילה יקבל את כספו הגוף הנמצא בדרגה הראשונה ורק לאחר מכן הגוף הנמצא בדרגה השנייה. לרוב, הגוף אשר יהיה בדרגה הראשונה הוא בנק וזאת בעת נטילת משכנתא. במקרים מסוימים מתאפשרת קבלת הלוואה משני בנקים כנגד נכס אחד אך לרוב בדרגה השנייה נמצאים גופים חוץ בנקאיים.

בקרוב..

בקרוב יעלה אזור אישי ללקוחותינו

הצטרפו אלינו

השאירו את הפרטים שלכם ונציג יחזור אליכם בהקדם